Din korg

Franska Företaget 

–10% NU MED KODEN RDA10

Tillbakadragning

Rättslig tidsfrist för ångerrätten

I enlighet med gällande lagstiftning har du 14 dagar på dig att utöva din ångerrätt från det att du har mottagit dina produkter, utan att behöva motivera ditt beslut eller betala en straffavgift. När du har meddelat ditt beslut att utöva din ångerrätt inom denna 14-dagarsperiod har du ytterligare 14 dagar på dig att returnera den eller de produkter som berörs av ångerrätten.

Ångerrätten gäller inte för kunder utanför Europeiska unionen.

Period för avtalsenlig ångerrätt

På tabloide.se erbjuder vi dig möjligheten att utöva din ångerrätt inom 14 dagar från det att du mottagit produkterna. Du har sedan ytterligare 14 dagar på dig att returnera den eller de berörda produkterna från och med dagen för meddelandet av ditt beslut om att ångra dig.

Om en beställning innehåller flera produkter som har lagts på tabloide.se ska de 14 dagarna för att meddela ditt beslut om ångerrätt börja löpa från och med dagen för mottagandet av den sista produkten.

Villkoren för att utöva din ångerrätt anges nedan.

Villkor för utövande av ångerrätten

Om du utövar din ångerrätt inom den period som anges i 24.2 kommer endast priset för den eller de köpta produkterna och fraktkostnaderna att återbetalas, medan returkostnaderna kvarstår på din bekostnad.

Returerna måste ske i originalskick och vara kompletta (förpackning, tillbehör, bruksanvisningar etc.) så att de kan marknadsföras som nya, och om möjligt åtföljas av en kopia av inköpsfakturan för optimal hantering. Om produkten har förlorat sin värde till följd av annan hantering än den som är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper och korrekta funktion, kan du hållas ansvarig.

Du kan utöva din ångerrätt på vilket sätt som helst, särskilt genom att skicka ett brev eller ett e-postmeddelande till kontakta@tabloide.se där du uttrycker din önskan om att ångra dig utan några som helst oklarheter och anger den beställning som berörs av ångerrätten.

När ångerblanketten eller förklaringen har skickats till tabloide senast 14 dagar efter mottagandet av din beställning måste du inom rimlig tid och senast 14 dagar efter det att du skickat ångerblanketten eller förklaringen returnera den berörda produkten eller produkterna till adressen på tabloide.se.


I enlighet med rådets förordning nr 1182/71/EEG av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och villkor: 1° Den dag då avtalet ingås eller den dag då varorna tas emot räknas inte in i den period som anges i artikelL.

2 21-18. 2° Tidsfristen börjar löpa i början av den första timmen på den första dagen och löper ut i slutet av den sista timmen på den sista dagen av tidsfristen. 3° Om tidsfristen löper ut på en lördag, en söndag eller en helgdag förlängs den till nästa arbetsdag.


Om informationen om ångerrätten inte har lämnats till konsumenten på de villkor som anges i artikel L. 221-5 2° ska ångerfristen förlängas med tolv månader från utgången av den ursprungliga ångerfristen, som fastställs i enlighet med artikel L. 221-18. Om informationen lämnas under denna förlängning ska ångerfristen dock upphöra vid utgången av en period på fjorton dagar från den dag då konsumenten fick denna information.

Bevisbördan för att ångerrätten har utövats på de villkor som anges i artikel L. 221-21 skall åvila konsumenten.

Bilaga – Blankett för ångerrätt

Kunden kan använda den förlaga till ångerblankett som visas nedan:

(Fyll i och skicka tillbaka denna blankett endast om du vill ångra avtalet)


Jag/vi (*) underrättar härmed er (*) om att jag/vi (*) frånträder avtalet om försäljning av varor (*)/för tillhandahållande av tjänster (*) nedan: Beställd den (*)/mottagen den (*) :
Konsumentens/ernas namn: Konsumentens/ernas adress: Konsumentens/ernas namnteckning (endast vid anmälan av detta formulär på papper): Datum: (*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Returadress

Kontakta vår kundtjänst genom att klicka här eller genom att skicka ett e-postmeddelande till kontakta@tabloide.se

Återbetalning

Om du utövar din ångerrätt kommer tabloide.se att ersätta dig för de betalda beloppen (inklusive leveranskostnader) inom 14 dagar från det datum då tabloide informerades om ditt beslut att ångra sig, med samma betalningsmedel som användes för beställningen (såvida du inte uttryckligen samtycker till återbetalning med ett annat betalningsmedel). Detta återbetalningsdatum kan skjutas upp tills produkten återfås eller tills du lämnar bevis på att produkten skickats, beroende på vilket som inträffar först. Tabloide är inte skyldig att återbetala dig för extra kostnader om du uttryckligen har valt en leveransmetod som är dyrare än den standardleveransmetod som erbjuds på tabloide.com

Om hela eller delar av betalningen sker med presentkort kan dessa dock inte återbetalas kontant, med check eller med kreditkort. Återbetalningen av köp som gjorts med presentkort kommer uteslutande att ske i form av presentkort för ett belopp som är identiskt med det som betalats i denna form.

Ingen kontant betalning vid leverans kommer att accepteras av någon anledning.

Vid byte av storlek ersätter vi hela kostnaden för returfrakten upp till ett belopp på 5 euro

För alla förfrågningar om återkallelse, vänligen kontakta oss på kontakta@tabloide.se

Gratis leverans

från och med 1025 kr i inköp

Lyhörd kundtjänst och Svenska🇸🇪

5/7d dagar via E-mail

Leverans till Sverige

Leverans inom Sverige

100 % Säker

PayPal / MasterCard / Visa

10 % rabatt på hela butiken!

Anmäl dig till vår VIP-kundlista och ta del av våra exklusiva erbjudanden, kampanjer, privata försäljningar och få din välkomstgåva.