Din korg

Franska Företaget 

–10% NU MED KODEN RDA10

Allmänna försäljningsvillkor

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Tabloide. På den här webbplatsen hänvisar termerna “vi”, “oss” och “vår” till Tabloide. Tabloide erbjuder den här webbplatsen, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som finns tillgängliga från den här webbplatsen till dig som användare, under förutsättning att du accepterar alla villkor, bestämmelser, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka denna webbplats och/eller köpa någon av våra produkter deltar du i vår “tjänst” och godkänner att vara bunden av följande villkor (“villkor”, “villkor”), inklusive eventuella ytterligare villkor och policyer som det hänvisas till och/eller finns en hyperlänk till här. Dessa villkor gäller för alla användare av denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, användare som surfar på webbplatsen, är säljare, kunder, handlare och/eller innehållsbidragare.

Läs dessa försäljnings- och användningsvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att få tillgång till eller använda någon del av denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte gå in på webbplatsen eller använda de tjänster som erbjuds på den. Om dessa villkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa villkor.

Alla nya funktioner och verktyg som läggs till i denna butik i framtiden kommer också att omfattas av dessa villkor. Du kan när som helst se den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa försäljnings- och användningsvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera den här sidan för att se om den har ändrats. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till webbplatsen efter det att ändringar har publicerats innebär det att du godkänner dessa ändringar.

Vår butik ligger på våra egna servrar med grön energi.

ARTIKEL 1 – VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV VÅR WEBBUTIK

Genom att acceptera dessa försäljnings- och användningsvillkor intygar du att du har uppnått myndighetsåldern i ditt land, din stat eller din provins där du är bosatt, och att du har gett oss ditt samtycke till att låta minderåriga i din vård använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för olagliga eller otillåtna ändamål, och du får inte heller, när du använder tjänsten, bryta mot någon lag i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra maskar, virus eller annan kod av destruktiv karaktär.

Varje brott eller överträdelse av dessa villkor kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster.3X 4X MED AVGIFTER Betalning av din beställning i 3 eller 4 delbetalningar med kreditkort från 1139 kr för köp upp till 34 147 kr med Oney Bank.https://www.payplug.com/hubfs/CGV%20PayPlug%20Oney%20pour%20CGV%20site%20marchand.pdf “

ARTIKEL 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst vägra någon person tillgång till tjänsterna.

Du är medveten om att ditt innehåll (med undantag för din kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och att detta innebär a) överföringar över olika nätverk och b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad vid överföring över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten eller användningen av tjänsten, eller någon åtkomst till tjänsten eller kontakt på webbplatsen, genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan vårt föregående uttryckliga skriftliga tillstånd.

De rubriker som används i detta avtal finns med för din bekvämlighet och begränsar eller påverkar inte dessa villkor.

AVSNITT 3 – INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET

Vi ansvarar inte för att informationen på denna webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte användas som enda informationskälla för att fatta beslut utan att först konsultera mer exakta, fullständiga och aktuella informationskällor. Om du bestämmer dig för att förlita dig på det innehåll som presenteras på denna webbplats gör du det på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss tidigare information. Sådan tidigare information är till sin natur inte aktuell och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

ARTIKEL 4 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller något innehåll i tjänsten) utan föregående meddelande.

Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för prisändringar, avstängning eller upphörande av tjänsten.

AVSNITT 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (i förekommande fall)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga uteslutande online via vår webbplats. Dessa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga i begränsade mängder och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.

Vi har gjort vårt bästa för att så tydligt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i vår butik. Vi kan inte garantera att din datorskärm visar färgerna korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografiskt område eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och produktpriser kan ändras när som helst utan förvarning och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med att erbjuda en produkt. Alla erbjudanden om tjänster eller produkter som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet enligt lag.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller andra varor som du får eller köper kommer att motsvara dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

AVSNITT 6 – RIKTIGHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATIONEN

Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, minska eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller från samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar en beställning eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig på den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår egen bedömning kan verka komma från handlare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt beställnings- och kontoinformation för alla beställningar som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera din konto- och annan information, inklusive din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.

AVSNITT 7 – VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte har någon kontroll eller inflytande över.

Du bekräftar och godkänner att vi ger tillgång till sådana verktyg i befintligt skick och enligt tillgänglighet, utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan någon form av godkännande. Vi ska inte ha något juridiskt ansvar som härrör från eller är relaterat till användningen av sådana valfria verktyg från tredje part.

Om du använder de valfria verktyg som erbjuds på webbplatsen gör du det på egen risk och eget gottfinnande, och du bör ta del av de villkor som gäller för sådana verktyg som erbjuds av den eller de berörda tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner på vår webbplats (inklusive nya verktyg och resurser). Dessa nya funktioner och tjänster kommer också att omfattas av dessa villkor.

AVSNITT 8 – LÄNKAR TILL TREDJE PART

En del innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Länkar från tredje part på den här webbplatsen kan leda dig till webbplatser från tredje part som inte är anslutna till oss. Vi är inte skyldiga att granska eller utvärdera innehållet eller riktigheten på dessa webbplatser, och vi garanterar inte och tar inte ansvar för innehåll, webbplatser, produkter, tjänster eller andra objekt som är tillgängliga på eller från sådana webbplatser från tredje part.

Vi är inte ansvariga för eventuella skador som är relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som genomförs i samband med sådana webbplatser från tredje part. Läs tredje parters policyer och praxis noggrant och försäkra dig om att du förstår dem innan du genomför några transaktioner. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor om dessa tredje parters produkter bör lämnas in till dessa tredje parter.

AVSNITT 9 – ANVÄNDARKOMMENTARER, FÖRSLAG OCH ANDRA INLAGOR

Om du på vår begäran skickar in specifikt innehåll (t.ex. för att delta i tävlingar), eller om du utan vår begäran skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, per post eller på annat sätt (kollektivt kallade “kommentarer”), ger du oss rätten att när som helst och utan begränsning redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda de kommentarer som du skickar till oss i alla medier. Vi är inte och ska inte vara skyldiga att (1) upprätthålla sekretessen för alla kommentarer, (2) betala ersättning till någon för alla kommentarer eller (3) svara på kommentarer.

Vi kan, men är inte skyldiga att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi, efter eget gottfinnande, anser vara olagligt, stötande, hotfullt, kränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande, eller som bryter mot immateriella rättigheter eller dessa villkor.

Du samtycker till att skriva kommentarer som inte kränker tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker också till att dina kommentarer inte kommer att innehålla olagligt, förtalande, ärekränkande, stötande eller obscent material och inte heller datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon tillhörande webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon du inte är eller försöka vilseleda oss och/eller tredje part om dina kommentarers ursprung. Du är helt och hållet ansvarig för alla kommentarer som du lägger upp och för deras riktighet. Vi tar inget ansvar och åtar oss inget ansvar för kommentarer som du lägger upp eller som någon annan tredje part lägger upp.

AVSNITT 10 – PERSONLIG INFORMATION

Inlämning av dina personuppgifter på vår butik regleras av vår sekretesspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy.

AVSNITT 11 – FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Från tid till annan kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som kan innehålla typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar, om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst utan föregående meddelande (även efter att du har lagt din beställning).

Vi är inte skyldiga att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information i tjänsten eller på någon tillhörande webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, utom när det krävs enligt lag. Inget definierat uppdaterings- eller uppdateringsdatum i Tjänsten eller någon tillhörande webbplats ska användas som grund för att dra slutsatsen att informationen i Tjänsten eller någon tillhörande webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 – FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Utöver de förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll på följande sätt (a) för olagliga ändamål, (b) för att förmå andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) för att bryta mot någon regional förordning eller någon internationell, federal, provinsiell eller statlig lag, regel eller förordning, (d) för att göra intrång i eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller tredje parts immateriella rättigheter; (e) trakassera, missbruka, förolämpa, kränka, skada, förtala, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera någon på grund av kön, sexuell läggning, religion, etniskt ursprung, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) lämna in falsk eller vilseledande information; (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas för att äventyra funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon tillhörande, oberoende eller internetwebbplats, (h) samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) för att skicka skräppost, phishing, kapa, utpressa information, surfa, utforska eller skanna webben (eller någon annan resurs), (j) för obscena eller omoraliska syften, eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsåtgärder i vår tjänst, någon annan webbplats eller på Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot de förbjudna användningsområdena.

AVSNITT 13 – FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi lämnar inga garantier eller utfästelser om att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas genom användningen av tjänsten kommer att vara exakta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan avbryta Tjänsten för obestämd tid eller säga upp Tjänsten när som helst, utan föregående meddelande till dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller din oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls dig via tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) i befintligt skick och i befintligt skick för din användning utan någon form av representation, garanti eller villkor, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier för säljbarhet eller säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-infragmentering.

Under inga omständigheter ska Tabloide, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer och licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffskadestånd, särskilda skador eller följdskador av något slag, inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlorad data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om det är fråga om avtal, skadestånd (även vårdslöshet), i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår till följd av din användning av någon tjänst eller produkt från Tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av Tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av Tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via Tjänsten, även om du har blivit informerad om möjligheten att sådana anspråk uppstår. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kommer vårt ansvar att begränsas i den högsta utsträckning som lagen tillåter.

AVSNITT 14 – ERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Tabloide, vårt moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av att du bryter mot dessa användningsvillkor eller de dokument som det hänvisas till här, eller att du bryter mot någon lag eller en tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 – AVSKILJBARHET

Om någon bestämmelse i dessa försäljnings- och användningsvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska en sådan bestämmelse ändå tillämpas i den utsträckning som lagen tillåter, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa försäljnings- och användningsvillkor, utan att detta påverkar giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser.

ARTIKEL 16 – UPPSÄGNING

De skyldigheter och ansvar som parterna har åtagit sig före uppsägningsdatumet ska i alla avseenden fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.

Dessa villkor gäller om och tills de sägs upp av dig eller inte. Du kan när som helst säga upp dessa villkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om vi, efter eget gottfinnande, fastställer att du är misslyckad, eller om vi misstänker att du inte har kunnat följa villkoren i dessa försäljnings- och användningsvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan att meddela dig och du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet, och/eller vi kan neka dig åtkomst till våra tjänster (eller någon del av dem).

AVSNITT 17 – AVTALETS FULLSTÄNDIGHET

Om vi inte utövar eller verkställer någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska detta inte innebära att vi avstår från att utöva eller tillämpa en sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa villkor eller andra policyer eller driftsregler som vi publicerar på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten, och ersätter all tidigare och samtidig kommunikation, förslag och avtal, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av villkoren).

Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa villkor ska inte tolkas till nackdel för den skrivande parten.

ARTIKEL 18 – TILLÄMPLIG LAG

Dessa villkor och eventuella separata avtal genom vilka vi förser dig med tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i 66 rue de Miromesnil, 75008 PARIS, Frankrike.

AVSNITT 19 – ÄNDRINGAR AV FÖRSÄLJNINGSVILLKOREN OCH ANVÄNDNINGSVILLKOREN

Du kan när som helst ta del av den senaste versionen av de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa försäljnings- och användningsvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att besöka vår webbplats regelbundet för att kontrollera om det finns ändringar. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till vår webbplats efter det att du har publicerat ändringar av dessa försäljnings- och användningsvillkor innebär det att du godkänner ändringarna.

ARTIKEL 20 – KONTAKTUPPGIFTER

Frågor om villkoren för försäljning och användning ska skickas till oss på kontakt@tabloide.se

ARTIKEL 21 – KLAGOMÅL OCH LEVERANSER

1. Paket som är märkta som levererade men inte mottagna: i många fall är det möjligt att återfå ett felaktigt levererat paket. Här är de rekommendationer vi kan ge dig för att hjälpa dig att hitta din försändelse:

1. Ha ditt spårningsnummer redo.
2. Kontakta det transportföretag eller den postoperatör som ansvarar för din försändelse och informera dem om situationen.

2. Om du har oturen att få ett paket levererat men inte mottagit kan det bero på följande orsaker:

*
Ditt paket togs emot av misstag av någon annan på grund av att avsändaren har angett en felaktig eller oläslig adress * Din granne eller familjemedlem har tagit emot paketet åt dig och glömt att informera dig * Ibland kan ett paket som inte har tagits emot markeras som levererat redan innan det har anlänt.
*

Paketet har lämnats i närheten av ditt hem (affär, kiosk, postkontor, reläpunkt). * Tekniskt fel i transportföretagets spårningssystem. * Om transportföretagets sökning inte har gett något resultat kommer ditt paket att förklaras förlorat. Förbered en begäran om återbetalning av ett paket som inte har levererats. Behandlingen av ditt krav kan ta mellan 2 och 4 veckor, beroende på transportföretaget.

3. För att få ersättning från transportföretaget måste du lämna in ett formellt krav. Kontakta logistikföretagets kundtjänst. När transportföretaget har analyserat ditt ärende och bedömt beloppet för det förlorade paketet kommer du att informeras om deras beslut. Om detta beror på transportföretagets fel kommer vi att återbetala din beställning. Om leveransfelet däremot beror på kunden, t.ex. om fel leveransadress har angetts, kommer kunden inte att få någon återbetalning

4. Vägran att leverera

1. Återbetalning

Vid leveransvägran efter en återkallelse kommer returkostnaderna att ligga på din bekostnad och dras automatiskt från din återbetalning även om de ursprungliga fraktkostnaderna erbjöds. din återbetalning kommer att vara effektiv efter mottagandet av artikeln i handlarnas lager och efter kontroll av dess allmänna skick. vid vägran av paketet, i händelse av att transportören inte kan returnera paketet till oss eller om du inte kan bevisa att paketet har returnerats: en avgift på 25 % av produktpriset kommer att dras från din återbetalning. Vid vägran är det din skyldighet att meddela oss returens spårningsnummer, vi har inte automatisk tillgång till det.

Återbetalningen kommer att ske direkt till den betalningsmetod som använts.

2. Återbetalning av moms: Tull- och momsavgifter återbetalas inte om paketet dras tillbaka eller vägras.

5. Defekt eller skadat paket

1. För att få produkten ersatt måste man göra en reservation på postkontoret vid leveranstillfället eller klaga till postkontoret om en skadad produkt på grund av transportprocessen. Utan en reservation eller bevis på klagomål till transportföretaget garanteras inte återleverans. För att inte betraktas som ett återkallande måste felet dessutom finnas på produkten, inte på förpackningen, och det måste äventyra produktens kvalitet eller dess användning.

2. Om expertutlåtandet bekräftar att det rör sig om ett fabrikationsfel får handlaren enligt förordningen föredra att reparera eller byta ut din produkt även om du begär återbetalning. Om de inte kan göra något av de två första alternativen ska de betala tillbaka ditt köp. Om du vill ha pengarna tillbaka har handlaren rätt att betrakta din begäran som ett återkallande och returen kommer att debiteras kunden.

6. Om det rör sig om en ångerrätt förbehåller vi oss rätten att rabattera en del av återbetalningen i proportion till skadan

7. Du har 45 dagar på dig att meddela oss att du inte har fått din beställning.

8. Om du efter att ha gjort din beställning inser att det finns ett fel i leveransadressen, vänligen informera oss inom 24 timmar efter att beställningen har gjorts. Om detta förfarande inte följs kan det hända att vi inte kan ändra leveransadressen. En felaktig leveransadress kan förhindra leverans eller orsaka leverans till en annan plats än den önskade. Vi kan inte hållas ansvariga i dessa fall.

Du har 45 dagar på dig att meddela oss att du inte har fått din beställning.

ARTIKEL 22 – PRODUKTERNAS URSPRUNG

Vi arbetar med en fransk och en kinesisk verkstad. En del av katalogen skickas fortfarande från Kina. När du gör din beställning accepterar du eventuella tullavgifter.

Om du vill ha en målning Made In France, välj en målning från denna lista: https: //tabloide.se/attribut/made-in-france/

Vi strävar efter att skapa nya målningar endast från vår verkstad i Frankrike. Vi hoppas kunna leverera 100 % av våra målningar i Made In France senast 2023.

ARTIKEL 23 – ÅTERBETALNING

I händelse av att en produkt returneras kommer vi att återbetala inom 14 dagar från det att vi har mottagit produkten hos oss.

Vi accepterar inga återbetalningar om paketet är försenat före 6 veckor, men om paketet förklaras förlorat av transportören före detta datum skickar vi tillbaka det. Om du föredrar en återbetalning kommer vi att återbetala beställningen inom 14 dagar med samma betalningsmetod som använts.

Efter 6 veckor betraktas paketet som förlorat och du kan begära återbetalning via vår kundtjänst.

Återbetalningen kommer att ske direkt till den betalningsmetod som använts.

ARTIKEL 24 – AVBESTÄLLNING

Annullering av beställningar är endast möjlig om du har kontaktat oss senast 2 timmar efter din beställning. Vid avbeställning förbehåller vi oss rätten att inte återbetala transaktionskostnaderna.

ARTIKEL 25- ÅNGERRÄTT

För alla önskemål om återkallelse, vänligen kontakta oss på kontakt@tabloide.se

25.1- Rättslig tidsfrist för ångerrätten

I enlighet med gällande lagbestämmelser har du en period på 14 dagar från mottagandet av dina produkter för att utöva din ångerrätt utan att behöva motivera dina skäl eller betala någon straffavgift. När du har meddelat ditt beslut att utöva din ångerrätt inom denna 14-dagarsperiod har du ytterligare 14 dagar på dig att returnera den eller de produkter som berörs av ångerrätten.

Ångerrätten gäller inte för kunder utanför Europeiska unionen.

25.2 – Avtalsenlig ångerfrist

På tabloide.se erbjuder vi dig möjligheten att utöva din ångerrätt inom 14 dagar från det att du mottagit produkterna. Du har sedan ytterligare 14 dagar på dig att returnera den eller de berörda produkterna från och med dagen för meddelandet av ditt beslut om ångerrätt.

Om en beställning innehåller flera produkter som har lagts på tabloide.se ska de 14 dagarna för att meddela ditt beslut om ångerrätt börja löpa från och med dagen för mottagandet av den sista produkten.

Villkoren för att utöva din ångerrätt anges i 24.3.

25.3 Villkor för utövande av ångerrätten

Om du utövar din ångerrätt inom den period som anges i 24.2 kommer endast priset för den eller de köpta produkterna och fraktkostnaderna att återbetalas, medan returkostnaderna kvarstår på din bekostnad.

Returerna måste ske i originalskick och vara kompletta (förpackning, tillbehör, bruksanvisningar etc.) så att de kan marknadsföras som nya, och om möjligt åtföljas av en kopia av inköpsfakturan för optimal hantering. Vid värdeminskning av produkten till följd av annan hantering än den som är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper och korrekta funktion kan ditt ansvar bli aktuellt.

För att utöva din ångerrätt, i enlighet med de rättsliga bestämmelserna, hittar du nedan, i bilaga, den standardiserade ångerblankett som ska skickas till oss. Du kan utöva din ångerrätt på vilket sätt som helst, särskilt genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till kontakt@tabloide.se där du uttrycker din önskan om att ångra dig utan tvekan och anger den beställning som berörs av ångerrätten.

När ångerblanketten eller förklaringen har skickats till tabloide senast 14 dagar efter mottagandet av din beställning måste du inom rimlig tid och senast 14 dagar efter det att du skickat ångerblanketten eller förklaringen returnera den eller de berörda produkterna till adressen på tabloide.se.


I enlighet med rådets förordning nr 1182/71/EEG av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och villkor: 1° Den dag då avtalet ingås eller den dag då varorna tas emot räknas inte in i den period som anges i artikelL.

2 21-18. 2° Tidsfristen börjar löpa i början av den första timmen på den första dagen och löper ut i slutet av den sista timmen på den sista dagen av tidsfristen. 3° Om tidsfristen löper ut på en lördag, en söndag eller en helgdag förlängs den till nästa arbetsdag.


Om informationen om ångerrätten inte har lämnats till konsumenten på de villkor som anges i artikel L. 221-5 2° ska ångerfristen förlängas med tolv månader från utgången av den ursprungliga ångerfristen, som fastställs i enlighet med artikel L. 221-18. Om informationen lämnas under denna förlängning ska ångerfristen dock upphöra vid utgången av en period på fjorton dagar från den dag då konsumenten fick denna information.

Bevisbördan för att ångerrätten har utnyttjats i enlighet med artikel L. 221-21 skall åvila konsumenten.

25.4 – Bilaga – Blankett för ångerrätt

Kunden kan använda den förlaga till ångerblankett som visas nedan:

(Fyll i och skicka tillbaka denna blankett endast om du vill ångra avtalet)


Jag/vi (*) underrättar härmed er (*) om att jag/vi (*) frånträder avtalet om försäljning av varor (*)/för tillhandahållande av tjänster (*) nedan: Beställd den (*)/mottagen den (*) :


Konsumentens/ernas namn: Konsumentens/ernas adress: Konsumentens/ernas namnteckning (endast vid anmälan av detta formulär på papper): Datum: (*) Stryk det som inte är tillämpligt.

25.5 – Returadress

Kontakta vår kundtjänst genom att klicka här eller genom att skicka ett e-postmeddelande till kontakt@tabloide.se för att få information om förfarandet.

25.6 – Avvisning av ett paket

Vid en återkallelse står returkostnaderna för din räkning och dras automatiskt av från din återbetalning, även om de ursprungliga fraktkostnaderna erbjöds. Dessa returkostnader är fastställda till 285 kr (inklusive moms).

Om din vägran beror på en avvikelse som konstaterats på förpackningen eller din produkt

I detta fall kommer returkostnaderna att debiteras tabloide. För mer information om behandlingen av din eftermarknadsservice, vänligen kontakta oss på kontakt@tabloide.se

25.6 – Återbetalningar

Om du utövar din ångerrätt kommer tabloide.se att ersätta dig för de betalda beloppen (inklusive leveranskostnader) inom 14 dagar från det datum då tabloide informerades om ditt beslut att ångra dig, med samma betalningsmedel som användes för beställningen (om du inte uttryckligen godkänner återbetalning med ett annat betalningsmedel). Detta återbetalningsdatum kan skjutas upp tills produkten återfås eller tills du lämnar bevis på att produkten skickats, beroende på vilket som inträffar först. Tabloide är inte skyldig att ersätta dig för eventuella extra kostnader om du uttryckligen har valt en leveransmetod som är dyrare än den standardleveransmetod som erbjuds på tabloide.com

Tabloide är inte skyldig att ersätta dig för eventuella tullavgifter som uppstår vid återkallelse. För att få en återbetalning eller eftergift av tullar måste du lämna in en ansökan till det tullkontor eller den tullmyndighet som anmält skulden.

Vid hel eller delvis betalning med presentkort kan dessa dock inte återbetalas kontant, med check eller med kreditkort. Återbetalningen av inköp som gjorts med presentkort sker uteslutande i form av presentkort för ett belopp som är identiskt med det belopp som betalats i denna form.

Ingen kontant betalning vid leverans kommer att accepteras, oavsett anledning.

ARTIKEL 26 – RÄTTSLIGA GARANTIER

De produkter som säljs på webbplatsen tabloide.se omfattas av den lagstadgade garantin om överensstämmelse enligt artiklarna L.217-4 och följande i den franska konsumentlagen och garantin mot dolda fel enligt artiklarna 1641 och följande i den franska civillagen.

I enlighet med våra rättsliga skyldigheter är Tabloide.se ansvarig för bristande överensstämmelse i din produkt under en period av två år från inköpsdatumet.

Vi påminner dig om att konsumenten enligt den lagstadgade garantin om överensstämmelse :

– har en period på två år från och med leveransdatumet för att vidta åtgärder mot säljaren;

– kan välja mellan att reparera eller byta ut varan, med förbehåll för de kostnadsvillkor som anges i artikel L. 217-9 i konsumentlagen;

– befrias från skyldigheten att bevisa att varorna inte överensstämmer med kraven under denna period.

Den lagstadgade garantin om överensstämmelse gäller oberoende av den kommersiella garanti som kan omfatta dina varor.

Det erinras om att konsumenten kan besluta att tillämpa garantin mot dolda fel på den sålda varan i den mening som avses i artikel 1641 i civillagen och att han i så fall kan välja mellan att lösa försäljningen eller att minska försäljningspriset i enlighet med artikel 1644 i civillagen.

Denna garanti gör det möjligt för dig att få en kostnadsfri reparation av din produkt eller ett utbyte av den, med förbehåll för de kostnadsvillkor som föreskrivs i lagen. Om reparationen eller utbytet inte är möjligt eller inte kunde utföras inom en månad efter reparationen eller utbytet, kommer Tabloide att återbetala priset på din produkt.

För varor som köpts begagnade eller renoverade och efter 6 månader från produktens inköpsdatum måste du bevisa att den påstådda bristen på överensstämmelse existerade vid inköpstillfället.

För att kunna utnyttja denna garanti måste produkterna returneras till INGENIUS – 66 rue de Miromesnil, 75008 PARIS tillsammans med inköpsfakturan. Produkter som returneras per post måste vara förpackade på ett sådant sätt att de kan transporteras under goda förhållanden. I detta fall kommer kostnaden för att returnera produkten att återbetalas till dig på grundval av det fakturerade priset och mot uppvisande av kvitton.

Du kan också åberopa garantin mot dolda fel inom två år från det att felet upptäcktes. I detta fall är det upp till dig att bevisa att felet fanns vid köpet, att det var dolt och att det gör produkten oanvändbar. Bestämmelserna i denna artikel hindrar dig inte från att utnyttja den ångerrätt som föreskrivs i artikel 24.

ARTIKEL 27 – PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter och uppgifter som rör dig är nödvändiga för hanteringen av din beställning och för våra affärsrelationer. De kan överföras till företag som bidrar till dessa relationer, till exempel de som ansvarar för utförandet av tjänster och beställningar för deras förvaltning, utförande, bearbetning och betalning. Denna information och dessa uppgifter sparas också av säkerhetsskäl, för att uppfylla rättsliga och föreskrivna skyldigheter och för att vi ska kunna förbättra och anpassa de tjänster vi erbjuder dig och den information vi skickar dig.

I enlighet med den franska dataskyddslagen av den 6 januari 1978 har du rätt att få tillgång till, korrigera och motsätta dig alla personuppgifter som rör dig. Allt du behöver göra är att kontakta oss via vårt kontaktformulär och ange namn, förnamn, e-postadress och om möjligt din kundreferens. I enlighet med gällande bestämmelser måste din begäran vara undertecknad och åtföljas av en fotokopia av en identitetshandling med din namnteckning samt ange den adress till vilken svaret ska skickas. Ett svar kommer att skickas till dig inom två månader efter det att du har mottagit din begäran.

Förekomst av en förteckning över invändningar mot telefonvärvning

Om ditt telefonnummer samlas in när du skapar ditt konto eller gör din beställning, informerar vi dig om att dina telefonuppgifter endast kommer att användas för att korrekt utföra dina beställningar eller för att kontakta dig för att erbjuda dig nya tjänster. Utan att det påverkar ovanstående informeras du i enlighet med de rättsliga bestämmelserna om att du, om du vill, kan registrera dig på listan över motstånd mot telefonvärvning. Du kan kostnadsfritt registrera dig på denna lista, som är bindande för alla yrkesutövare utom de som du redan har ingått ett avtal med.

ARTIKEL 28 – TILLÄMPLIG LAG – TVISTER – MEDLING

Tillämplig lag: Detta avtal omfattas av fransk lag. Språket i detta avtal är franska. I händelse av en tvist har de franska domstolarna exklusiv behörighet.

I händelse av en tvist i samband med en beställning måste kunden först kontakta Tabloide för att hitta en lösning i godo via e-post på kontakt@tabloide.se

I enlighet med artikel L. 612-1 i den franska konsumentlagen har konsumenten, med förbehåll för artikel L. 152-2 i den franska konsumentlagen, rätt att begära en lösning i godo genom medling, inom en period på mindre än ett år från det att han eller hon skriftligen klagat till näringsidkaren.

Denna institution har genom medlemskap med nummer 1674/2010 utsett SAS Médiation Solution till konsumentmedlingsorgan.

För att hänskjuta ett ärende till medlaren måste konsumenten göra sin begäran:

– Antingen skriftligen till :

Sas Médiation Solution

222 chemin de la bergerie

01800 Saint Jean de Niost

Telefon +33 04 82 53 93 06

– Eller via e-post till: contact@sasmediationsolution-conso.fr

– Eller genom att fylla i webbformuläret “Hänvisning till medlare” på webbplatsen https://www.sasmediationsolution-conso.fr

Oavsett vilket sätt som används för att hänvisa till en part ska begäran innehålla följande

– Den sökandes postadress, telefonnummer och e-postadress,

– Namn, adress och registreringsnummer för den berörda yrkesutövaren hos Sas Médiation Solution,

– En kortfattad redogörelse för omständigheterna. Konsumenten ska ange för medlaren vad han förväntar sig av denna medling och varför,

– En kopia av det tidigare klagomålet,

– alla handlingar som gör det möjligt att granska begäran (beställningsformulär, faktura, betalningsbevis osv.)

Plattform för tvistlösning online: I enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 524/2013 har Europeiska kommissionen inrättat en plattform för tvistlösning online, som underlättar en oberoende utomrättslig lösning av onlinetvister mellan konsumenter och näringsidkare i Europeiska unionen.

Plattformen finns på följande länk: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Gratis leverans

från och med 1025 kr i inköp

Lyhörd kundtjänst och Svenska🇸🇪

5/7d dagar via E-mail

Leverans till Sverige

Leverans inom Sverige

100 % Säker

PayPal / MasterCard / Visa

10 % rabatt på hela butiken!

Anmäl dig till vår VIP-kundlista och ta del av våra exklusiva erbjudanden, kampanjer, privata försäljningar och få din välkomstgåva.